Naslovna » Kontakt » Kontakt adresar

Kontakti

Adresa

Bulevar Mihajla Pupina 2a
11070 Beograd
Republika Srbija

 

Kabinet ministra

Tel: +381 11 311 2282; +381 11 267 3027
Faks: +381 11 311 2016
     kabinet@mbs.gov.rs

 

Posebni savetnici ministra

Akademik prof. dr Dragan Škorić
prof. dr Zorica Vasiljević
Risto Kostov, dipl. politikolog

 

Državni sekretar

Zoran Dimitrijević

Tel: +381 11 311 7172
     zoran.dimitrijevic@mbs.gov.rs

 

Sekretarijat Ministarstva

v.d. sekretara Snežana Petrović

Tel: +381 11 311 2282; +381 11 267 3027
     snezana.petrovic@mbs.gov.rs

 

Odsek za pravne, kadrovske i poslove javnih nabavki

Tel: +381 11 311 0854

 

Lice ovlašćeno za postupanje po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti

Tel: +381 11 311 08 54

 

Sektor za strateško sagledavanje položaja sela i seoskog stanovništva

v.d. pomoćnika ministra dr Siniša Perić

Tel: +381 11 311 7138
     sinisa.peric@mbs.gov.rs

 

Sektor za unapređenje uslova života i rada na selu

v.d. pomoćnika ministra Bojan Bogdanov

Tel: +381 11 311 2282; +381 11 267 3027
     bojan.bogdanov@mbs.gov.rs

 

Informacije o programima i konkursima

Tel: +381 11 311 7633; +381 11 311 2016; +381 11 267 3024
mirjana.vesic@mbs.gov.rs, milos.petrovic@mbs.gov.rs

ivana.lijeskic@mbs.gov.rs

 

Sektor za negovanje tradicije na selu, očuvanje kulturno istorijskih sadržaja i promotivne aktivnosti

v.d. pomoćnika ministra Tijana Nešić

Tel: +381 11 267 3033; +381 11 267 3027
     tijana.nesic@mbs.gov.rs

 

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte

v.d. pomoćnika ministra Goran Milenković

Tel: +381 11 311 2282; +381 11 267 3027
     goran.milenkovic@mbs.gov.rs

 

Odnosi s javnošću

Tijana Nešić

Tel: +381 11 267 3033
     tijana.nesic@mbs.gov.rs