Насловна » Конкурси

Конкурси

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ МИНИБУСЕВА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕВОЗА СЕОСКОГ СТАНОВНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

 Преузмите документ Уредба о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије за 2023. годину

 Преузмите документ Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије за 2023. годину

 Преузмите документ Текст јавног конкурса

 Преузмите документ Образац пријаве

 Преузмите документ Извештај о испитивању тржишта

 Преузмите документ Ранг листа пријава које испуњавају формално правне услове за доделу бесповратних средстава за куповину минибусева 2023

 Преузмите документ Списак ЈЛС са износима додељених средстава по Програму и Јавном конкурсу за 2023. годину - минибусеви

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПОД НАЗИВОМ „МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА“ ЗА 2023. ГОДИНУ

 Преузмите документ Уредба о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације „Михољски сусрети села“ 2023

 Преузмите документ Текст јавног конкурса

 Преузмите документ Образац пријаве

 Преузмите документ Прилог обрасца пријаве

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

 Преузмите документ Уредба о измени уредбе о утврђивању програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације михољски сусрети села за 2023 годину

 Преузмите документ Ранг листa пријава које испуњавају формално правне услове и које су оцењене према критеријумима Програма и Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за организовање манифестација под називом Mихољски сусрети селa 2023

 Преузмите документ Извештај о реализацији манифестације

 Преузмите документ Списак ЈЛС које су добиле средства по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за организовање манифестације Михољски сусрети села за 2023. годину

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

 Преузмите документ Уредба о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину

 Преузмите документ УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделe бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину

 Преузмите документ Текст јавног конкурса

 Преузмите документ Образац пријаве за куповину сеоске куће

 Преузмите документ Изјава супружника - ванбрачних партнера

 Преузмите документ Изјава самохраног родитеља

 Преузмите документ Изјава појединца

 Преузмите документ Изјава продавца непокретности

 Преузмите документ Изјава о постојању ванбрачне заједнице

 Преузмите документ Изјава о сагласности за прибављање и обраду података по службеној дужности

 Преузмите документ Упутство за прибављање документације по јавном конкурсу за подносиоца пријаве

 Преузмите документ Упутство за састављање записника ЈЛС

 Преузмите документ Упутство за састављање извештаја ЈЛС о спроведеној контроли

 Преузмите документ Уговор о купопродаји сеоске куће 2023

 Преузмите документ Извештај корисника о реализацији уговорних обавеза

 Преузмите документ Упитник за подносиоца пријаве на конкурс

 Преузмите документ Како до куће у шест корака

 

Конкурс за попуњавање извршилачких радних места

 

Конкурси у 2022. години

 

Конкурси у 2021. години